Pro Skin

Hirsch Armbänder GmbH, Austria|Wszystkie produkty

Co wspólnego z paskami do zegarków ma katar sienny?

Katar sienny

Niewielu konsumentów wie, czy na ich skórze wywołana zostanie reakcja alergiczna w kontakcie ze skórzanym elementem. Większość społeczeństwa cierpi na jedną z form alergii, co gorsza problem ten dotyczy coraz więcej dzieci.

Dlatego też już w 1980 roku Hirsch, razem z projektem badawczym 1. Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, opracował projekt powłoki „No-Allergy" dedykowanej skórzanym bransoletkom. Powłoka ta została w efekcie końcowym opatentowana.

Efekty klinicznych badań wspomnianej powłoki były sensacyjne – dzięki używanej przez Hirsch już na całym świecie powłoki „No-Allergy-Coating", możliwe stało się (bazując na medycznych kryteriach) zapobiegnięcie niemal 100% reakcji alergicznym, wywołanym przez noszenie skórzanego paska do zegarka.

Poza tym...

Piórko

Jako marka Hirsch największy nacisk kładziemy na pierwszoligową jakość oraz nieszkodliwość, używanych przez nas do produkcji pasków do zegarków materiałów i surowców.

Z uwagi na to, wymagamy od naszych dostawców potwierdzenia, że w skład zamówionych przez nas materiałów nie wchodzą żadne szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia substancje. W konsekwencji tego, Hirsch dba niezwykle o to, aby ściśle spełnione zostały wszelkie światowe przepisy i regulacje jak np. Niemieckie zarządzenie w sprawie środków spożywczych i przedmiotów codziennego użytku, dyrektywa 2002/95/EG, ROHS (ang. Restriction of Hazardous Substances), Law 112, szwajcarska ORRChim, jak również zalecenia Agencji żywności i leków (ang. FDA - Food and Drug Administration).

Hirsch stał się powszechnie znany ze swojej pionierskiej roli, produkując wszystkie metalowe części swoich bransoletek (w szczególności zapięcia) o niskiej zawartości niklu, jeszcze długo przed wejściem w życie przepisów dotyczących użytku metali zawierających ten pierwiastek.