We are fully available during the Covid-19 outbreak.

Rios1931 kollektionen

Rios1931 - Riemer Oswald

Sedan urmakerimästaren Oswald Riemer år 1931 grundade Rios1931 framställer företaget klockarmband enligt den tradionella schweziska full-bugg proceduren, då som idag är det den enda metoden som tillfredställer de högsta kvalitetsanspråken. Som familjeföretag i tredje generationen står Rios1931 fortsatt bakom den företagsfilosofi som Oswald Riemer en gång formulerade: att alltid bevara hantverkskvalitén och gynna teknisk utveckling.