Produktfilter

Python

Innan sadelmakaren får pytonskinnet i sina händer förfinas och bearbetas skinnen i renommerade garverier. Hudarna färgas och behandlas så att de ska förbli tåliga, behålla färgen och vara resistenta mot förruttning. Poleringen genom agatsten frambringar en naturlig glans hos pytonskinnets fjäll.