Krokodil

Krokodilskinn anses internationellt vara ett ytterst motståndskraftigt läder och är som färdig produkt otroligt vackert. Ytan består av ett oregelbundet nätverk av sammanhängande fjäll av varierande form och storlek. Varje krokodilskinn har sitt eget helt individuella mönster.