Kolekcja Citizen

Citizen Watch - Japan

Już od założenia Citizen w roku 1930, przedsiębiorstwo to stale opiera się na wielokulturowym sposobie działania i myślenia, czego owocem są jego najwyższej rangi usługi i kreatywność. Jako kosmopolita i aktywny uczestnik tego, co dzieje się na świecie, obraliśmy sobie za cel wspierać kulturę pozytywnych zmian i nieustającego rozwoju – a to wszystko za pomocą naszego rzemiosła. Traktujemy naszą misję bardzo poważnie i z wiarą zmierzamy ku przyszłości.