Retourbeleid

Retourbeleid voor internationale klanten

Als u een consument bent, dat wil zeggen als uw bestelling bij ons noch als uw commerciële noch als uw zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend en uw verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie is, dan hebt u het recht van retour, zoals hieronder beschreven. Dit recht van retour bestaat niet:

  • van de consument, die meestal wonen in een staat die geen lid is van de Europese Unie;
  • bij speciale producten in overeenstemming met artikel 8 van de verkoopvoorwaarden;
  • bij producten dat is geretourneerd in een staat die wij onaanvaardbaar achten voor wederverkoop.

Recht van retour

U kunt de goederen binnen zwee weken terugsturen zonder opgaaf van redenen. De termijn begint na ontvangst van deze informatie schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail), maar niet vóór de ontvangst van de goederen. Alleen als de goederen niet per post kunnen worden gestuurd (bijv. volumineuze goederen) kunt u de retour ook door verlangen van terugneming via e-mail in de vorm van tekst toe te lichten.

Om de termijn te houden is het voldoende de goederen op tijd te verzenden of het verlangen van terugneming te sturen. In ieder geval gebeurt de retourzending op onze kosten en ons risico. De retourzending of het verlangen van terugneming moet gestuurd worden naar: WatchStyle, Ludwigkirchstraße 2, 10719 Berlin, Duitsland.

Gevolgen retour

In het geval van een werkzame retour van de koopwaar moeten de wederzijdse prestaties terug worden verleent en eventueel gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) terug worden gegeven. In het geval van verslechtering van de goederen, kan een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van de goederen aan hun onderzoek - als het mogelijk zou zijn geweest in een winkel - verschuldigd is.

Bovendien kunt u een verslechtering, die door gebruik van de goederen is ontstaan, voorkomen, en ook de daarmee verbonden plicht tot schadevergoeding, door de goederen niet als eigendom in gebruik te nemen en alles te voorkomen wat invloed op de waarde heeft. Verplichtingen van betalingen moeten binnen 30 dagen worden gegeven. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of het schriftelijk verlangen van terugneming en voor ons met de ontvangst.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op --01.